kinderen

Activiteiten voor kinderen bij de Magische Poort
Droomwereld bij e Magische Poort

de magische poort

Ons aanbod is gericht op ontspanning, ontwikkeling en bewustzijn van het kind.

Kinderen ontdekken de wereld door te zien, te horen, te ruiken, te proeven en te voelen. Naast deze vijf zintuigen is er in deze magische wereld nog een zesde zintuig. Met dit zintuig kunnen we dingen aanvoelen, vermoeden en weten. Dit zesde zintuig heet intuïtie en heeft te maken met dat waar wij uit zijn ontstaan, namelijk energie.

Wanneer horen, ruiken, voelen, proeven, tast en intuïtie op een rustige manier gestimuleerd worden is er de mogelijkheid voor een kind om zich breder, mooier en rustiger te ontplooien.

Onze activiteiten zijn gericht op samen zingen, dansen, tekenen, theater, schilderen en kinderen laten kennis maken met yoga, meditatie en andere rustgevende activiteiten. Door deze activiteiten tracht de magische poort, waar nodig is, de eigenwaarde en zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten in een veilige omgeving waar ze nieuwe vaardigheden kunnen leren, groeien en tot rust komen en kracht putten uit de activiteiten die een positieve impuls geven voor de toekomst.

Kinderyoga

bij de Magische Poort

Steeds meer kinderen krijgen behoefte aan rust, ontspanning en waardering. Dit kun je creëren door het bewust worden van je eigen lichaam.

Kinderyoga zorgt voor deze positieve invloeden, doormiddel van verschillende oefeningen  binnen de belevingswereld van het kind. Kinderen hebben plezier, leren zich te ontspannen, worden soepeler, krijgen meer kracht, uithoudingsvermogen, evenwicht en leren zichzelf en anderen te respecteren en waarderen.

Kinderen mogen zichzelf zijn, worden niet in hokjes geplaatst en kunnen weer even volop genieten zonder dat er een bepaald verwachtingspatroon aan verbonden is.

Hierdoor zal dit buiten de yoga activiteit ook zijn vruchten afwerpen.

Kinderen leren doormiddel van yoga zich (soms ook ongemerkt) van binnen uit beter te voelen, waardoor ze zichzelf  beter kunnen weren tegen de negatieve invloeden van buitenaf. Geluk begint bij jezelf!

Meditatie voor kinderen

Bij de magische poort
Meditatie bij de magische Poort

Niet alleen volwassenen, ook kinderen zitten veel in hun hoofd. Dit kan leiden tot onrust, stress en slecht slapen. Nemen de gedachten en emoties de overhand? Dan is meditatie voor kinderen een fijne manier om te ontspannen en naar binnen te keren.

Een druk leventje

We leven in een tijd vol mogelijkheden en kansen. Een prestatiegerichte samenleving waarin veel mogelijk is en veel verwachtingen zijn. Niet alleen voor ons volwassenen, maar ook voor onze kinderen.

Kinderen leven vaak een druk leventje. Goed hun best doen op school en huiswerk maken, maar ook sporten, spelen, afspreken met vriendjes. En ondertussen sociale media bijhouden, op de hoogte blijven van de nieuwste YouTube-filmpjes of af en toe een potje gamen.

Al deze prikkels maken dat het soms een beetje te veel wordt en zorgen en stress de hoek om komen kijken. Meditatie is voor kinderen een manier om te ontspannen en zonder al te veel zorgen hun leven te leven.

Positieve effecten van meditatie voor kinderen

Kinderen die al jong leren mediteren nemen dit de rest van hun leven mee. Ze leren om met hun emoties of angsten om te gaan, hoe ze zich kunnen ontspannen, gefocust kunnen blijven, hun eigen energie bij zich kunnen houden en orde kunnen scheppen in de chaos in hun hoofd. Kortom: in contact komen met zichzelf.

Mediteren is voor iedereen

Mediteren is voor iedereen en voor alle leeftijden. Hier hoef je geen bepaalde geloofsovertuiging voor te hebben of de 50 voor gepasseerd te zijn. Het is voor jong en oud en dus ook erg geschikt voor kinderen. Voor álle kinderen (hooggevoelig of niet).

De effecten die meditatie kan hebben:

  • Kalmer en rustiger worden
  • Beter concentreren
  • Zelfvertrouwen vergroten
  • Meer fantasie en creativiteit
  • Beter slapen
  • Beter omgaan met emoties

Meditatie is bovenal een fijne tool waar kinderen altijd op terug kunnen grijpen als het allemaal even te veel wordt.

Bij de Magische Poort zal ook meditatie aangeboden worden met behulp van klankschalen. De klanken van klankschalen en het geluid van een ruisende zee brengen rust en ontspanning. Klank heeft een groot effect op lichaam en geest. We luisteren de geluiden niet alleen met onze oren maar voelen ze in ons hele lichaam. Of je je er nu bewust van bent of niet, je lichaam reageert op klank en trilling.

Drama voor kinderen

Bij de magische poort
Drama voor kinderen

Drama heeft verschillende functies. Aan deze verschillende functies wordt bij de Magische Poort aandacht geschonken zodat het meer wordt dan alleen een leuk toneelstukje. Waar natuurlijk niets mis mee is.

De eerste functie is plezier:

Kinderen vinden toneelspelen over het algemeen vooral erg leuk. Niet voor niks spelen kinderen van jongs af aan uit zichzelf toneel wanneer ze met elkaar spelen. Denk aan het vadertje en moedertje spelen. Of wanneer ze elkaar achterna rennen als piraat of wanneer ze in hun prinsessenjurk naar school mogen komen. Kinderen genieten van het  lekker creatief bezig zijn en meegenomen worden in een verhaal.

De tweede functie is het vergroten van de sociale vaardigheden:

Drama is zeer geschikt om in te zetten bij het verbeteren van sociale vaardigheden. Het is niet voor niets dat veel methoden voor sociale vorming veelvuldig gebruik maken van drama. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen naarmate ze meer toneelspelen. Door situaties vanuit verschillende rollen te benaderen leren kinderen zich op verschillende manieren te uiten en leren ze hun stem en lichaam op verschillende manieren in te zetten. Door kinderen te laten inleven in verschillende rollen leren ze te denken vanuit iemand anders. Op deze manier leren kinderen meer begrip op te brengen voor andere meningen en mensen. Ook leren ze omgaan met spannende momenten en ervaren ze hoe de overgang is naar humor.

De derde functie is dat drama de leerprestaties kan verhogen:

Drama is bij uitstek geschikt om te gebruiken in het onderwijs. Door drama als middel te gebruiken voor kennisoverdracht krijgt de aangeboden stof meer betekenis voor kinderen. Ook worden de vaardigheden om een presentatie te kunnen houden ontwikkeld. Denk hierbij aan stemgebruik, lichaamshouding, en een boodschap helder over kunnen brengen.

creatief

bij de magische poort

Knutselen, tekenen, bouwen…….Het zijn creatieve processen waar kinderen hun fantasie bij gebruiken en ontwikkelen. Zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. Oplossingsgericht denken. Kijken naar wat er allemaal kan. Het is zoveel positiever dan achter een beeldscherm zitten. De docenten van de Magische Poort zijn aanwezig op de magische dagen en gaan gezellig met de kinderen aan de slag. En als je dan ziet wat kinderen kunnen maken, geweldig!! Echte kunstwerkjes.

Zingen

bij de magische poort
Zingen bij de Magische Poort

Zingen met kinderen is zo leuk! Je wordt er vrolijk en blij van. Maar weet  je ook dat het nog veel meer effecten kan hebben?

Zingen met kinderen kan uiteenlopende dingen betekenen, zoals: persoonlijke aandacht, troost/geruststelling, vrolijkheid, iets samen doen met een groep, het uiten van emoties, luisteren naar elkaar, gehoord worden. Zingen kan structuur helpen geven aan de dag en simpele melodieën leggen de basis voor muzikaliteit en een goed muzikaal gehoor.

Liedjes zingen ondersteunt taalontwikkeling, taalvaardigheid en het vergroten van de woordenschat. Dit komt omdat ritme, rijm, melodie en intonatie de basis vormen van taal.

Zingen helpt om luister- en concentratievermogen te verhogen. De teksten stimuleren de fantasie. En bij muziek hoort bewegen: klappen of dansen (motorische ontwikkeling), een kringdansje of een spelletje (sociale ontwikkeling).

Samen een lied leren en zingen zorgt voor een sterke verbinding binnen een groep.