Achter de Magische Poort liggen nieuwe ervaringen
Ontwerp: Tessa van Gaalen
Shape

Missie

Het verrijken en verbreden van het welzijn en levensgeluk van zoveel mogelijk kinderen. De kinderen leren zich bewust te zijn van het hier en nu en van zichzelf. Dat geeft hun zelfkennis en zelfvertrouwen een “boost”. Twee super belangrijke elementen bij zelfontplooiing. De Magische Poort wil vooral een belevenis voor hoofd, hart en lichaam zijn.

Visie

Elk jong individu verdient het om zorgeloos kind te kunnen zijn. Dit maakt kinderen en jongeren weerbaar en sterk, voor nu en voor de toekomst.

Doelstellingen

De stichting heeft als  doel bij te dragen aan het welzijn van kinderen en jongeren die opgroeien in de stad Groningen van een minimum inkomen. Deze kinderen en jongeren die opgroeien en leven van een minimum inkomen kunnen met veel problemen worden geconfronteerd. Als stichting kunnen wij deze problemen niet wegnemen. Wel kan de stichting deze kinderen en jongeren helpen hun draagkracht te vergroten en hun leven te veraangenamen. Dat geeft ze meer grip op, en balans in hun bestaan.

wat is de magische poort?

De Magische Poort is een stichting die kijkt naar de toekomst van kinderen en vooral ook naar de dag van vandaag. De stichting heeft als doel bij te dragen aan het welzijn van kinderen die opgroeien in de stad Groningen. Binnen deze doelgroep is er met name aandacht voor kinderen die met veel problemen geconfronteerd worden in hun leven doordat ze in een thuissituatie verkeren waarin armoede voorkomt.

Als stichting kunnen wij deze problemen niet wegnemen, wel kunnen wij helpen hun draagkracht te vergroten door de kinderen spelenderwijs uit te dagen en te prikkelen. Spelen en leren en daarin helemaal jezelf kunnen zijn is een belangrijke kernwaarde binnen de Magische Poort. Andere waarden zijn:  focus op plezier en het bieden van een veilige omgeving, vaste gezichten in een hecht team, persoonlijke aandacht, betrokkenheid en kinderen blij maken en dingen leren.

Onze doelgroepen

Kinderen die van een minimum inkomen opgroeien in de stad Groningen in de leeftijdscategorie van 5 t/m 12 jaar.

Jongeren die van een minimum inkomen opgroeien in de stad Groningen in de leeftijdscategorie van 13 t/m 21 jaar.

ons programma
is out of the box

Aanbod van wekelijkse en maandelijkse activiteiten die de eigenwaarde en zelfredzaamheid van kinderen en jongeren kan vergroten.

Organisatie van rustgevende en creatieve activiteiten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling, groei en veerkracht van kinderen en jongeren.

Kennis laten maken met yoga, theater, creatief mediteren, tekenen, zingen, dansen en muziek maken in een veilige omgeving.

Onze Projecten