Achter de Magische Poort liggen nieuwe ervaringen
Ontwerp: Tessa van Gaalen
Shape

Missie

Een bijdrage leveren aan het vergroten van het welzijn en het levensplezier van kinderen, jongeren en ouders met een minimum inkomen die opgroeien in de stad Groningen, zodat de verhouding tussen draaglast en draagkracht in een evenwichtige balans komt, wat ten goede komt aan hun groei en ontwikkeling.

Visie

Elk jong individu verdient het om zorgeloos kind te kunnen zijn. Dit maakt kinderen en jongeren weerbaar en sterk, voor nu en voor de toekomst.

Doelstellingen

De stichting heeft als  doel bij te dragen aan het welzijn van kinderen en jongeren die opgroeien in de stad Groningen van een minimum inkomen. Deze kinderen en jongeren die opgroeien en leven van een minimum inkomen kunnen met veel problemen worden geconfronteerd. Als stichting kunnen wij deze problemen niet wegnemen. Wel kan de stichting deze kinderen en jongeren helpen hun draagkracht te vergroten en hun leven te veraangenamen. Dat geeft ze meer grip op, en balans in hun bestaan.

samen veranderen we de toekomst.

Laatste Nieuws: 

13 november organiseert  de Magische Poort het zintuigenspel voor kinderen die in armoede opgroeien in de stad Groningen.

De Magische Poort zet zich in voor kinderen die in Groningen in armoede opgroeien. Kinderen in armoede voelen zich vaak achtergesteld en minder waard dan kinderen uit gezinnen die meer geld hebben. Want zij kunnen niet iets nieuws aan vrienden laten zien, of meepraten over een dagje uit. Dit zorgt voor gevoelens van angst en eenzaamheid. Daarbij voelen de kinderen de stress van hun ouders vaak haarfijn aan. Dit kan hen verdrietig of bezorgd maken.

De Magische Poort draagt er graag aan bij om te “ontzorgen” en voor de kinderen een veilige, rustige omgeving te creëren waarin ze in alle vrijheid kind mogen zijn. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar specifieke talenten. Bij de Magische Poort wordt er gekeken naar mogelijkheden. Mogelijkheden om te ontspannen, om vreugde en harmonie te laten ervaren. Niets moet. Het mag allemaal. Dan gaan de dingen meer vanzelf. En dan komen de talenten van de kinderen naar boven. Hoe mooi is dat! Het zet aan tot creativiteit, groei en ontwikkeling. De missie van de Magische Poort wordt uitgedragen middels activiteiten die gratis worden aangeboden. Dit in de vorm van “Magische Dagen” die maandelijks worden georganiseerd.

Dit najaar gaan er weer verschillende activiteiten beginnen. De magische dagen vinden plaats op 23 oktober, 13 november en 12 december. Op de locatie Moesstraat 20 en aan de Friesestraatweg 31 in de stad Groningen.

Heb je zin om mee te doen? Om het team te versterken zijn geïnteresseerde enthousiaste mensen van harte welkom. Er is ruimte om zelf te ontdekken waar je kan bijdragen en op welke manier. Er heerst een open en vrolijke sfeer waarin een ieder wordt uitgenodigd om mee te denken. Samen creëren is samen bouwen aan een mooie wereld. Heb je interesse om als docent, team lid, vrijwilliger, stagiaire of als bestuurslid bij de Magische Poort mee te denken en bij te dragen? Neem dan contact op via lodewijk@magischepoort.nl

13 november is de eerst komende magische dag. Opgave is mogelijk via info@magischepoort.nl

Je bent ook van harte welkom om ons te bezoeken aan de Moesstraat 20. Wij horen dat wel graag van te voren.

We zien je graag de 13e!!

Onze doelgroepen

Kinderen die van een minimum inkomen opgroeien in de stad Groningen in de leeftijdscategorie van 5 t/m 12 jaar.

Jongeren die van een minimum inkomen opgroeien in de stad Groningen in de leeftijdscategorie van 13 t/m 23 jaar.

Ouders met hun kinderen die van een minimum inkomen opgroeien in Groningen.

ons programma
is out of the box

Aanbod van wekelijkse en maandelijkse activiteiten die de eigenwaarde en zelfredzaamheid van kinderen en jongeren kan vergroten.

Organisatie van rustgevende en creatieve activiteiten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling, groei en veerkracht van kinderen en jongeren.

Kennis laten maken met yoga, theater, creatief mediteren, tekenen, zingen, dansen en muziek maken in een veilige omgeving.

Onze Projecten