Algemene informatie

Stichting de Magische Poort voor kinderen is opgericht op 13 februari 2019 en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 73989576 en RSIN 859735023.

De Stichting  heeft in de stad Groningen de missie een structurele bijdrage te leveren in de integratie van kinderen die in armoede leven in de maatschappij en het doorbreken van de negatieve spiraal omtrent het begrip armoede. 

De missie wordt gerealiseerd door het aanbieden van activiteiten gericht op samen zingen, dansen, tekenen, theater, schilderen en ze kennis laten maken met yoga, tai chi, meditatie en andere rustgevende activiteiten. Door deze activiteiten tracht de magische poort,waar nodig is, de eigenwaarde en zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten in een veilige omgeving waar ze nieuwe vaardigheden kunnen leren, groeien en tot rust komen en kracht putten uit de activiteiten die een positieve impuls geven voor de toekomst.

Organisatie

Adres: Moesstraat 20; 9717 JW Groningen
Website: magischepoort.nl

Facebook: facebook.com/magischepoort

LinkedIn: linkedin.com/magischepoort

Bestuur

Datum in functie bestuursleden 13-02-2019 (datum registratie: 14-02-2019). Gezamenlijk bevoegd.

van Gaalen, Lodewijk Cornelis Maria Gerardus is Voorzitter en Penningmeester.

Doesburg, Annet is Secretaris.

 

Beleidsplan, Gedragsbeleid en Privacyverklaring

Klik hier voor het beleidsplan 2020 van Stichting de Magische Poort.
Klik hier voor het gedragsbeleid van de Magische Poort.
Klik hier voor de privacyverklaring van de Magische Poort.
Beloningsbeleid

Conform de statuten oprichting Stichting de Magische Poort voor kinderen d.d. 13 februari 2019, Artikel 5, Lid 7, 

genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Verantwoording

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020 

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021