Shape

Armoede in Nederland en de Magische Poort

Armoede in Nederland

Met z’n allen vinden we dat dit eigenlijk niet kan. Toch hebben we in Nederland te maken met 421.000 kinderen die opgroeien in armoede. Kinderen die niet kunnen meedoen aan sport of cultuur, geen verjaardagen vieren of meegaan op schoolreis. Kinderen waarvoor te weinig vanzelfsprekendheden als passende zomer- en winterkleding of een dagelijkse maaltijd beschikbaar zijn. Kinderen die door de omstandigheden van hun ouders opgroeien vanuit een achterstandspositie, en ook weinig kansen krijgen om die achterstand in te lopen. De Magische Poort voor kinderen is begin 2019 opgericht om zich in te zetten voor kinderen die opgroeien in armoede in de stad Groningen. Er zijn tal van prachtige initiatieven die zich ook inzetten voor deze doelgroep. De Magische Poort onderscheidt zich van andere organisaties doordat het aanbod is gericht op ontspanning, ontwikkeling en bewustzijn van het kind. Meerwaarde hiervan is dat de activiteiten onderling ook met elkaar verbonden zijn doordat ze in 1 programma worden aangeboden. Tevens vindt alles plaats onder 1 dak.

Waarom aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de Magische Poort?

Bij sociaal-emotionele ontwikkeling gaat het om de ontwikkeling van het gevoelsleven en de persoonlijkheid, het leren omgaan met anderen en het aanleren van sociale vaardigheden. Dit leidt als het goed is tot sociaal en emotioneel welbevinden. Het houdt in dat een kind lekker in zijn vel zit, zijn emoties leert herkennen en hanteren, en dat hij steeds beter in staat is waardevolle relaties aan te gaan. Belangrijke voorwaarden voor kinderen om goed te kunnen functioneren en leren. 

De eerste liefdevolle relaties van jonge kinderen met hun ouders en primaire verzorgers dragen bij aan het gevoel van veiligheid en zelfverzekerdheid. Daarnaast bieden liefdevolle relaties ook troost en aanmoediging. De bekendste sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen is het ontstaan van hechtingsrelaties en de bijbehorende verlatingsangst. Deze gehechtheidsrelaties zijn een blauwdruk voor toekomstige relaties, vriendschappen, kunnen praten over emoties en omgaan met sociale uitdagingen. Sterke, positieve relaties geven jonge kinderen vertrouwen, en leren hen zich in anderen te verplaatsen (empathie) en medeleven. Daarnaast krijgen ze gevoel voor sociale regels als normen en waarden.

Je mag er zijn, je bent slim, je bent goed in uitvinden hoe iets moet, je bent geliefd, je zorgt ervoor dat ik moet lachen, het is leuk om bij jou te zijn. Deze boodschappen bouwen aan het zelfvertrouwen en zorgen ervoor dat het kind steeds weer interactie aan wil gaan met zijn omgeving.

op weg

 Het heerlijkste vinden wij het om ouder te zijn als de kinderen gelukkig, tevreden, gezond zijn, als we makkelijk contact kunnen maken, problemen kunnen oplossen, kortom als we onszelf een fijne ouder voelen.