Nieuwe bestuursleden gezocht

Stichting de Magische Poort is een jonge, onafhankelijke stichting met als doel bij te dragen aan het welzijn van kinderen die in armoede opgroeien in de stad Groningen. Kinderen die opgroeien in armoede worden met veel problemen geconfronteerd. Als stichting kunnen wij deze problemen niet wegnemen. Wel kunnen we deze kinderen helpen hun draagkracht te vergroten. Dat geeft ze meer grip op, en balans in hun bestaan. De activiteiten die wij aanbieden dragen positief bij aan de ontwikkeling, groei en veerkracht van kinderen.
Onze activiteiten zijn gericht op samen zingen, dansen, tekenen, theater, schilderen en kinderen laten kennis maken met yoga, tai chi, meditatie en andere rustgevende activiteiten. Door deze activiteiten tracht de Magische Poort, waar nodig is, de eigenwaarde en zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten in een veilige omgeving waar ze nieuwe vaardigheden kunnen leren, groeien en tot rust komen en kracht putten uit de activiteiten die een positieve impuls geven voor de toekomst. 
Onze behoefte
Vanwege de behoefte aan een stevige, gezonde organisatie  is Stichting de Magische Poort voor kinderen op zoek naar een betrokken voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene bestuursleden (onbezoldigde functie).
Wat zoeken we? 
Wij zijn op zoek naar bestuursleden met kennis/ervaring in het bedrijfsleven of in de maatschappelijke sector, een relevant netwerk en affiniteit met armoede, zorg, persoonlijke groei en het jonge kind. Enthousiaste bestuursleden (met of zonder ervaring) die in staat zijn om kansen te signaleren voor samenwerking, fondsenwerving/sponsoring, advisering en ontwikkeling.
Als voorzitter draag je (samen met de andere bestuursleden) het initiatief voor het opstellen van de meerjarenplannen, leidt de bestuursvergaderingen, brengt mensen bij elkaar en tracht conflicten op te lossen. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening en voor het algehele financiële beleid binnen de Stichting. Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de verslaglegging van vergaderingen en zorg je ervoor dat de actiepunten worden opgevolgd. Als bestuurslid heb je een ondersteunde c.q. adviserende rol binnen het bestuur.
Het bestuur dient nauw betrokken te zijn bij de activiteiten. De leden functioneren op afstand, maar denken mee met zowel korte termijn plannen als de ontwikkeling van beleid en strategie. Het is  handig wanneer je in de omgeving van Groningen woont. We komen jaarlijks zo’n 4-6 keer bij elkaar.
Heb je interesse? Stuur dan een korte motivatie en je curriculum vitae naar Lodewijk van Gaalen (oprichter) lodewijk@magischepoort.nl. Ook voor vragen kun je bij hem terecht. 

 

Laat een opmerking/vraag achter

De Organisatie

Het bestuur bestaat op dit moment uit twee leden, die zowel bestuurlijk als uitvoerend actief zijn. Het is de bedoeling dat deze twee leden (oprichters) uit het bestuur stappen en ruimte maken voor een geheel nieuw bestuur. De organisatie zal gaan bestaan uit een projectleider (algemene leiding) die tijdens de projecten ondersteund wordt door een projectcoördinator, projectmedewerkers en vrijwilligers.

Laatste Berichten

Steun ons - wij zijn ANBI
ANBI Magische Poort