De Magische Poort

Onze activiteiten zijn gericht op samen zingen, dansen, tekenen, theater, schilderen en kinderen laten kennis maken met yoga, meditatie en andere rustgevende activiteiten. Door deze activiteiten tracht de magische poort,waar nodig is, de eigenwaarde en zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten in een veilige omgeving waar ze nieuwe vaardigheden kunnen leren, groeien en tot rust komen en kracht putten uit de activiteiten die een positieve impuls geven voor de toekomst.

Wie zijn wij?

De Magische Poort voor kinderen is een jonge, onafhankelijke stichting met als doel bij te dragen aan het welzijn van kinderen die in armoede opgroeien in de stad Groningen. Kinderen die opgroeien in armoede worden met veel problemen geconfronteerd. Als  stichting kunnen wij deze problemen niet wegnemen. Wel kunnen we deze kinderen helpen hun draagkracht te vergroten. Dat geeft ze meer grip op, en balans in hun bestaan. De activiteiten die wij aanbieden dragen positief bij aan de ontwikkeling, groei en veerkracht van kinderen.

Kinderen ontdekken de wereld door te zien, te horen, te ruiken, te proeven en te voelen. Naast deze vijf zintuigen is er in deze magische wereld nog een zesde zintuig. Met dit zintuig kunnen we dingen aanvoelen, vermoeden en weten. Dit zesde zintuig heet intuïtie en heeft te maken met dat waar wij uit zijn ontstaan, namelijk energie.

Wanneer horen, ruiken, voelen, proeven, tast en intuïtie op een rustige manier gestimuleerd worden is er de mogelijkheid voor een kind om zich breder, mooier en rustiger te ontplooien. Ons programma is gericht om kinderen geweldig te laten genieten van zintuigelijke spelletjes en rustgevende activiteiten.

Onze werkplek

De Stichting Magische Poort voor kinderen werkt nauw samen met het Cursus Centrum de Poort. De stichting zal zich vestigen in dit centrum van waar het haar activiteiten zal uitvoeren. Stichting De Poort is een cursuscentrum voor persoonlijke groei en is gehuisvest in een voormalig klooster. Het is een plek van gastvrijheid en eenvoud. Zoekers vinden er een gastvrij onthaal en kunnen rust en bezinning ervaren. Vaak een inspirerende ervaring, waar bezoekers iets van willen meenemen naar het eigen (innerlijke) leven.